Belajar Komputer dan Bisnis Online

Artikel bahasa jawa tentang banjir

**Cek Keamanan**
Saya Manusia
Kepala Camat Jatinegara Syofian Taher ngendikaaken keinggilan bajir ing dhusun Pulo, Jakarta wetan, benten-benten.

"Banjir kiro-kiro 20 sentimeter ketuke 150 sentimeter ngantos 15 meter saking lambe lepen," ngendikan piyambakipun dhateng wartawan, Kemis songolas (19) Februari 2015.

Syofian nambahi, banjir lokal mergo mbludake Kali Ciliwung ngrendem griya ing pitung RW ingkang meksa 3.427 tiyang ngungsi. Kathah-kathahe saking piyambake sedaya taksih ngungsi ing nduwur griya.


Mergo banjir punika ugi, mergi Jatinegara ing siseh kilen ditutup dening polisi. Wong sing pada lewat namung angsal medal ing mergi radin siseh wetan. Mobil polisi diparkir wonten tengah mergi ing ngajeng griya sakit Hermina, Jakarta wetan.

"setunggal ruas radin punika kunjuk kagem evakuasi warga dhusun Pulo," ngendikane Kepala Humas Kepolisian Jakarta wetan Komisaris Sri Bhayakari.

Warga ngginakaken fasilitas punika kaliyan markirke sepeda montoripun ing mergi Jatinegara kilen. Atusan sepeda montor jejer ngantos kalih baris ngebaki mergi sisi kilen ngantos ing celak peken Jatinegara.

Mekaten pawarta basa jawa banjir kang saget katuraken dumateng panjenengan sedaya. Mugi andadosno pamriksa kususipun kagem panjenengan engkang badhe medal mergi Jatinegara. Simak ugiberita bahasa jawa tentang pendidikan lanberita bahasa jawa kobongan.Description: Artikel bahasa jawa tentang banjir Rating: 5.0 Reviewer: Eri ItemReviewed: Artikel bahasa jawa tentang banjir


ARTIKEL TERKAIT:

ket: *Orange = belum dibaca | *Biru = sudah dibaca


Gali lebih banyak tentang Artikel bahasa jawa tentang banjir
0 Komentar untuk "Artikel bahasa jawa tentang banjir"
Back To Top