Belajar Komputer dan Bisnis Online

Teks pembawa acara: tema perpisahan ibu guru

**Cek Keamanan**
Saya Manusia
Berikut ini adalah Contoh Teks pembawa acara dengan tema perpisahan untuk  ibu guru yang akan dipindah tugaskan silahkan diedit seperlunya ya

Assalamualaikum wr.wb.
bismillahirrohmairrohim…


Yth. Bapak Kepala sekolah XXX.
Yth. bapak ibu wali kelas 7, 8, dan 9.
Dewan guru, bapak2, ibu2 para undangan dan teman2 seperjuangan.


Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan dan pelepasan untuk guru kita xxx yang akan dipindah tugaskan
.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslmin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti.


Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada pagi ini adalah sebagai berikut
· Pembukaan
· Sambutan2
· Prosesi pelepasan
· Hiburan
· Penutupan


Hadirin sekalian, demi menghemat waktu marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmallah bersama2.

Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan2. Sambutan pertama akan disampaikan oleh , ketua panitia. Kepadanya dipersilakan.

Terimakasih saya sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh kepala Sekolah SMP XXX, kepadanya, dipersilakan.

Terimakasih saya sampaikan. Hadirin sekalian. Kini kita memasuki acara inti, yakni prosesi pelepasan untuk ibu guru xxx yang akan dipandu oleh ketua kelas xxx Kepadanya dipersilakan.

Hadirin sekalian, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara hiburan yang akan menghibur anda semua dengan penampilan-penampilan dari siswa-siswi SMP XXX.

Hadirin sekalian, tibalah kita dipenghujung acara yakni penutupan, mari kita tutup acara perpisahan  ini dengan bacaan hamdalah, Alhamdulillah, ..


Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita lalui diterima oleh Allah swt. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terimakasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila terdapat hal2 atau kata2 yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.


Terimakasih, wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum wr.wb

Semoga bermanfaat

Artikel ini di reques oleh wahyuni kartika


Description: Teks pembawa acara: tema perpisahan ibu guru Rating: 5.0 Reviewer: Eri ItemReviewed: Teks pembawa acara: tema perpisahan ibu guru


ARTIKEL TERKAIT:

ket: *Orange = belum dibaca | *Biru = sudah dibaca


Gali lebih banyak tentang Teks pembawa acara: tema perpisahan ibu guru
0 Komentar untuk "Teks pembawa acara: tema perpisahan ibu guru"
Back To Top